Penjenamaan dan Pemasaran
Penjenamaan dan Pemasaran
Strategi menambah nilai komersial dan imej pada produk yang dijual dapat membantu dalam menentukan bentuk pemasaran yang akan digunakan.