DAYA eUsahawan 2016

Konvensyen Daya eUsahawan 2016 telah berlangsung dengan jayanya pada 8 dan 9 November yang lalu. Konvensyen gilang gemilang ini telah dihadiri seramai lebih 3,000 peserta eUsahawan yang terdiri daripada para pelajar dan tenaga pengajar TVET, serta usahawan mikro. Tujuan utama konvensyen tahunan ini adalah bagi meraikan kejayaan peserta program eUsahawan yang berjana menjana pendapatan melalui platform digital.

Sepanjang 2 hari konvensyen ini, para peserta dapat mempertingkatkan ilmu keusahawan digital melalui sesi taklimat dari pakar-pakar dan mentor dalam perniagaan digital.

8 & 9 November 2016
Bertempat di
Pusat Konvensyen Kuala Lumpur
Galeri Gambar