Membantu perkembangan usahawan dalam talian

Menurut Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp.), perniagaan mikro menunjukkan prestasi tinggi sebagai sektor berkembang pesat dengan mewakili 76.5% jumlah perniagaan dalam negara.