Program eUsahawan
Program eUsahawan

Program eUsahawan

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia atau lebih dikenali sebagai MDEC telah melancarkan program eUsahawan pada tahun 2015. Dengan tujuan untuk memberi pendedahan dan memurnikan inspirasi keusahawanan digital dalam kalangan belia Malaysia dan para usahawan mikro Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk menjana pendapatan lumayan menerusi platform digital.

Program ini adalah satu bentuk inisiatif MDEC dan kerajaan untuk membudayakan keusahawanan digital dalam kalangan rakyat justeru turut merancakkan ekonomi negara.

Sehubungan dengan jalinan kerjasama semua pihak untuk melaksanakan pengukuhan ekonomi negara, program eUsahawan turut mendokong aspirasi Zon Perdagangan Bebas Digital (DFTZ) yang memperlihatkan usaha siaga kerajaan untuk membantu rakyat meningkatkan ekonomi diri dan keluarga ke paradigma yang lebih tinggi. DFTZ menjadi satu medan strategik gabungan zon fizikal dan maya yang membolehkan keberkesanan proses inovasi berasaskan internet dan e-dagang antarabangsa. Pacuan projek ini juga dilaksanakan dengan pelbagai program seperti ekosistem e-dagang, Digital Maker Movement dan pengenalan kategori lokasi baru iaitu Hab Digital Malaysia.

Justeru itu, program eUsahawan menawarkan satu dunia ilmu keusahawanan untuk diterokai oleh mereka yang berani berubah dan berminat untuk mengembangkan sayap di alam perniagaan. Para peserta akan diberi pendedahan terhadap teknik pemasaran digital yang efektif, praktikal dan relevan dalam dunia semasa.

Objektif jangka panjang program eUsahawan adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang keusahawan digital, seterusnya membolehkan mereka untuk memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaan mereka selaras dengan agenda ekonomi digital negara.

Program eUsahawan
Program eUsahawan Muda

Program eUsahawan Muda

eUsahawan Muda memperkasakan
keusahawanan digital
di peringkat TVET
Program eUsahawan Mikro

Program eUsahawan Mikro

Program keusahawan digital
selama 1 hari untuk melatih
usahawan mikro
Pengiktirafan
OFQUAL

Program ‘Keusahawanan Digital’ eUsahawan kini telah diiktiraf sepenuhnya oleh institusi bertauliah, Badan Kelayakan dan Peraturan Peperiksaan (OFQUAL), United Kingdom.

OFQUAL adalah pengawal atur kelayakan, peperiksaan dan penilaian di England dan penguatkuasa kelayakan vokasional di Ireland Utara.

Pengiktirafan antarabangsa ini memperlihatkan komitmen eUsahawan untuk menjaga standard yang diperlukan ahli professional keusahawanan digital.

Hal ini adalah dengan misi MDEC untuk memperjuangkan ekonomi digital Malaysia dan visi negara untuk berkembang sebagai hab digital global.